miles® – BEDRE DRIVSTOFF
TIL SAMME PRIS

I Circle K har vi som mål å levere bransjens beste og mest energieffektive bensin og diesel. Derfor har vi utviklet miles® drivstoff. miles® drivstoff reduserer ditt drivstofforbruk, og bidrar til å redusere effekttap i din motor.

Foto: Terje Borud

DRIVSTOFF

Reduksjon i drivstofforbruk ved bruk av miles® er testet iht norske/europeiske standarder, utført av tredjepart, og sammenlignet med Circle K drivstoff tilsatt vårt tidligere additiv. Reduksjon i drivstofforbruk kan variere med motor, sjåførens kjørestil og de generelle kjøreforholdene.

LAVERE DRIVSTOFFORBRUK

Reduksjonen i drivstofforbruk ved bruk av miles® drivstoff kommer av at vi har tilsatt nye og moderne additiver med ekstra rengjørende egenskaper i både miles® bensin og miles® diesel. I miles® bensin har vi i dessuten tilsatt et friksjonsreduserende stoff. Den totale effekten av additivene i miles® bensin gjør at man kan spare inntil 2,7 % bensin ved bruk av miles® sammenlignet med vår tidligere bensin. Dersom du fyller miles® diesel vil du kunne redusere ditt drivstoffbruk med inntil 1 % i forhold til vår tidligere diesel. Lavere drivstofforbruk medfører automatisk at du bruker mindre penger på drivstoff.

miles® additiver BENSIN DIESEL
Ekstra rengjørende
Rust- og korrosjonsbeskyttelse
Friksjonsreduserende
Cetanforbedrer
Skumdemping

LAVERE CO2-UTSLIPP MED
LAVERE FORBRUK OG BIODRIVSTOFF PÅ TANKEN

Det å kjøre lenger til samme pris har ikke bare betydning for hvor mye penger du bruker på drivstoff. Også miljøet har godt av dette. Hvis ditt drivstofforbruk reduseres med 2,7 %, vil det også slippes ut 2,7 % mindre CO2.

I miles® bensin har vi dessuten erstattet inntil 5% av det fossile innholdet med bioetanol. Om lag halvparten av all den bioetanolen som tilsettes er produsert av cellulose, og kommer fra Borregård i Sarpsborg. Dette er såkalt avansert biodrivstoff, som vi ønsker å bruke mest mulig av. Alle bensinbiler er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 5% bioetanol.

I miles® diesel har vi erstattet inntil 7% av det fossile innholdet med tradisjonell biodiesel, hovedsakelig fremstilt av raps. Alle dieselbiler er godkjent for dette. I tillegg har vi erstattet opp mot 25% av det fossile innholdet med fornybar diesel HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje). Dette er en biokvalitet med tilsvarende egenskaper som fossil diesel. Den fornybare dieselen som tilsettes i dieselen er i all hovedsak fremstilt av brukt frityrolje og slakteavfall som råstoff. Det betyr at produktet kan kalles for avansert biodrivstoff, og at det ikke bidrar til avskoging, slik som f.eks palmeolje kan gjøre.

BIODRIVSTOFF UTEN PALMEOLJE

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje.

For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er viktig for å få ned klimaskadelige utslipp fra veitransporten.

Å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff er et viktig virkemiddel for å få ned CO2-utslippene fra veitrafikken. Siden miles® drivstoff er tilsatt biodrivstoff, bidrar du til å redusereCO2-utslippene fra din bilkjøring når du bruker miles®. Det betyr at du kan fylle drivstoff som du alltid har gjort, og samtidig spare miljøet forCO2.

Alt biodrivstoff som leveres av Circle K er dokumentert bærekraftig og i henhold til bærekraftskriteriene som er fastsatt i den norske produktforskriften og EU sitt fornybardirektiv.

RENGJØRING OG BESKYTTELSE AV MOTOREN

Motorens bevegelige deler arbeider ved høy hastighet, høyt trykk og ekstrem varme. Uten den rette beskyttelsen, vil dette etter hvert tære på motorens effektivitet og ytelse. Additivene i miles® drivstoff gir ekstra beskyttelse mot slitasje i særlig utsatte områder.

Avleiringer i systemene for drivstofftilførsel kan forringe motorens ytelse radikalt. miles® additiver fjerner disse avleiringene. Dette forbedrer forbrenningen av drivstoffet i motoren og gir bedre startegenskaper.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på circlek.no. Les mer om informasjonskapsler på circlek.no.