HVORFOR ER
BIODRIVSTOFF
ET VIKTIG BIDRAG
I DET GRØNNE SKIFTET?Alle norske bilister kjører mer miljøvennlig enn før
– enten de kjører elektrisk eller på flytende drivstoff.

En økende andel av det drivstoffet du fyller består av biodrivstoff. Biodrivstoffet som erstatter fossilt drivstoff utgjør om lag dobbelt så mye utslippsreduksjon som alle elbilene i Norge tilsammen.


500
MILLIONER LITER BIODRIVSTOFF I NORGE I 2018…

…FØRTE TIL 1 MILLION TONN
MINDRE
CO2

DET ER LIKE MYE UTSLIPP SOM FRA
500.000
BENSIN- OG
DIESELBILER…

…ELLER
ALLE
PERSON-
BILENE
I OSLO OG
 AKERSHUS**

ELBILER
UTGJØR OM LAG
260.000
AV PERSONBILENE I NORGE I DAG

Foto: Terje Borud

93%
anser seg selv som miljøbevisste og ønsker å ta fornuftige valg i hverdagen*

EN VIKTIG DEL
AV LØSNINGEN
HER OG NÅ

Dagens personbiler har en levetid på over 18 år, og ikke alle kan bytte til elbil nå.

Over 90 % av alle personbiler i Norge kjører på bensin eller diesel. Dermed er innblanding av bærekraftig, avansert biodrivstoff viktig for å få ned klimaskadelige utslipp på norske veier.

35%
sier det er lite sannsynlig at de kjører elbil i 2025*

HVA ER
BIODRIVSTOFF?

Biodrivstoff er en fellesbetegnelse på drivstoff framstilt av biologisk materiale eller avfall. Når biodrivstoff erstatter fossilt drivstoff, reduseres klimagassutslippene.

87%
av bilister i Norge er ikke klar over at bensin og diesel er iblandet biodrivstoff*

*Respons Analyse, på vegne av Circle K, oktober 2019
**Referansen på Oslo og Akershus baserer seg på tidligere fylkesinndeling som opphørte 1. januar 2020.

Det fine med biodrivstoff er at det erstatter fossilt drivstoff, og når det er blandet inn i drivstoffet på rett måte kan det brukes av alle «vanlige» biler med helt vanlig forbrenningsmotor. Det betyr at man kan redusere sine CO₂-utslipp fra bilkjøring, samtidig som man fyller drivstoff som før.

Det biodrivstoffet som gir best miljøgevinst, er såkalt avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som er laget av rester og avfall, og kan redusere CO₂-utslippene med 80-90% sammenlignet med fossilt drivstoff. Typiske råstoffer som brukes er brukt frityrolje, slakteavfall og tallolje.

Alt biodrivstoff i bensin og diesel du kjøper hos Circle K er dokumentert bærekraftig og i henhold til den norske produktforskriften og EUs fornybardirektiv.

NULL PALMEOLJE

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. I 2019 har vi brukt disse råstoffene i vårt biodrivstoff:

 • 51%

  BRUKT FRITYROLJE OG SLAKTEAVFALL

  AVANSERT BIODIESEL

 • 3%

  NORSK SKOGSAVFALL (BORREGAARD)

  AVANSERT BIOETANOL

 • 40%

  OLJEHOLDIGE PLANTER SOM F.EKS. RAPS

  KONVENSJONELL BIODIESEL

 • 6%

  MAIS, SUKKER OG HVETE

  KONVENSJONELL BIOETANOL

Foto: Terje Borud

I Circle K har vi som mål å levere bransjens beste og mest energieffektive bensin og diesel. Derfor har vi utviklet miles® drivstoff.

Se hvordan vi har jobbet for å utvikle mer miljøvennlig drivstoff siden 1985.

1985
FØRST TIL Å TILBY BLYFRI 95 OKTAN

1994
FØRST TIL Å FJERNE BLY FRA ALL BENSIN

2006
FØRSTE OG ENESTE I NORGE MED BIOETANOL E85

2006
FØRST TIL Å TILBY ADBLUE FRA PUMPE

2006
FØRST MED INNBLANDING AV 5% BIODIESEL I ALL DIESEL

2009
FØRST TIL Å ØKE ANDELEN BIODIESEL I ALL DIESEL TIL 7%

2009
FØRSTE SELSKAP SOM TILBYR B30

2009
FØRST MED EGNE HYDROGENSTASJONER I NORGE

2010
FØRST MED INNBLANDING AV 5% BIOETANOL I BENSIN

2011
FØRSTE BENSINSTASJONKJEDE SOM TILBYR HURTIGLADING FOR ELBILER

2011
FØRSTE SELSKAP TIL Å BLANDE INN NORSKPRODUSERT 2G-ETANOL, LAGET AV NORSK SKOGSAVFALL, I BENSIN

2015
HVO100 INTRODUSERES PÅ UTVALGTE STASJONER OG TIL BULKKUNDER

2015
ETABLERER SAMARBEID MED TESLA OM LADESTASJONER PÅ VÅRE STASJONER

2017
Circle K VALGT SOM IONITY-PARTNER

2018
STØRST I SKANDINAVIA PÅ FORNYBAR DIESEL HVO

DRA BOKSENE SIDELENGS

Vår ambisjon er å redusere utslippene til alle som ferdes langs norske veier. Vi bygger ut et av landets mest omfattende hurtigladenettverk og tilbyr hjemmelading for elbilistene. Samtidig sørger vi for at du som kjører på flytende drivstoff kan kjøre så miljøvennlig som mulig.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på circlek.no. Les mer om informasjonskapsler på circlek.no.